Ruiterclub De Klaeverhoeve vzw

Onze ruiterclub is ontstaan uit het idee om de paardensport te promoten en kennis te delen, in alle facetten. Wij trachten onze leden zoveel mogelijk te ondersteunen in hun traject als ruiter, eigenaar, groom, ... door het aanbieden van bijscholingen, uitstapjes, clinics, trainingsweken...

Sinds 2019 zijn wij officieel lid van Paardensport Vlaanderen. Je kan dus bij ons terecht voor lidmaatschap met verzekering en eventueel licentie bij PSV. 

Graag via mail (klaeverhoeve@hotmail.com) een aanvraag doen om het lidmaatschap aan te vragen of te vernieuwen:
- Vermeld duidelijk in de titel dat het over lidmaatschap/verzekering gaat.
- Vermeld het lidnummer van de ruiter. Voor nieuwe leden: Voornaam, naam, geboortedatum, emailadres (indien verschillend van het verzendadres) en woonadres vermelden.
- Vermeld duidelijk over welke verzekering het gaat: C (clubverzekering), CI (uitbreiding individueel) of eventueel een licentie.

De aanvraag is pas compleet na de betaling van het lidmaatschap en de verzekering. Dit mag naar het rekeningnummer van Ruiterclub Klaeverhoeve vzw: BE39 0018 6493 3619. In de mededeling duidelijk de naam van de ruiter vermelden en de soort verzekering:
- C-verzekering: clubverzekering.
   Bedrag: € 7,00 lidgeld + € 18,00 verzekering = € 25,00.
- CI-verzekering: uitbreiding individueel, dus niet enkel in clubverband.
   Bedrag: € 7,00 lidgeld + € 18,00 (C) + € 15,00 (I-uitbreiding) = € 40,00.
- Wedstrijdlicentie: zelf aan te vragen en af te handelen met Paardensport Vlaanderen.
   Bedrag: € 7,00 lidgeld

Op naar een nieuw jaar vol paardenplezier!

Meer informatie? https://paardensport.vlaanderen/.../Algemeen-Alles-wat-je...